ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο Σύλλογος
Στις  15  Μαρτίου  2017  έγιναν  εκλογές  για την  ανάδειξη  του  Δ. Σ.  του  συλλόγου  « Αγάπη»  για  παιδιά   με  διάχυτες  αναπτυξιακές διαταραχές – αυτισμό  στη  Χαλκίδα.
Οι πιο βασικοί σκοποί  του  Συλλόγου  είναι:

 1. Η προάσπιση  με κάθε  νόμιμο  μέσο   των  ηθικών,  κοινωνικών  και  υλικών συμφερόντων   των  παιδιών αυτών  και  των  γονέων  και  κηδεμόνων  τους.
 2. Η επιδίωξη  και  διεκδίκηση  καλύτερης  και  απρόσκοπτης λειτουργίας  των  Ειδικών  Σχολείων  κάθε  βαθμίδας,  καθώς  και Ίδρυσης  και  λειτουργίας   ΙΕΚ  και  ΣΕΚ   Ειδικές   Αγωγής   για  την  κατοχύρωση   του  συνταγματικού  δικαιώματος  της  εκπαίδευσης.
 3. Η επιδίωξη για  καλύτερη  ποιότητα  ζωής  των παιδιών  με    αυτισμό,  που  διαβιούν  σε  παντός   είδους  κλειστές  ή ανοιχτές  δομές  περίθαλψης   ή  νοσηλείας  ή  διημέρευσης  ή  φροντίδας   ή  σε  μονάδες  αποκατάστασης.
 4. Η συνεχής   προσπάθεια   για  την ένταξη  των  ΑΜΕΔΑΔ-Α  στη  παραγωγική  διαδικασία.
 5. Η διεκδίκηση  βελτίωσης  του  υφιστάμενου  θεσμικού  πλαισίου  και  η  διεκδίκηση   νέων   νομοθετικών   ρυθμίσεων   προκειμένου  να βελτιώνονται   οι  συνθήκες  διαβίωσης   των  ΑΜΕΔΑΔ-Α  στα  πλαίσια  της  ισοπολιτείας   και  της  ισονομίας.
 6. Η προσπάθεια  και  διεκδίκηση   για  πλήρη   εναρμόνιση  του   Ελληνικού    με  το  Κοινοτικό   και   το  Διεθνές     Θεσμικό   Πλαίσιο.
 7. Η συμμετοχή   και  η  ανάπτυξη   σχέσεων   με  άλλες  οργανώσεις  Ατόμων  με  Αναπηρία  στο  εσωτερικό  και  στο  εξωτερικό   όταν  αυτό  κρίνεται   αναγκαίο  για  την επίτευξη  των  σκοπών  του  Συλλόγου.
 8. Η διεκδίκηση συμμετοχής  εκπροσώπων  και  αναπηρικών  οργανώσεων   και  του  Συλλόγου  στα  κέντρα  λήψης  αποφάσεων.

Δράσεις Συλλόγου

Καλούμε   τους  γονείς  να  πλαισιώσουν  τις  δράσεις  του   Συλλόγου  μας   και  να  γίνουν  τακτικά,  αρωγά   ή  επίτιμα  μέλη.

 • Τηλέφωνα   επικοινωνίας:  
  2221311252