ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, το Δ.Σ. αποτελείται από επτά μέλη τα οποία μέλη είναι γονείς ατόμων με αυτισμό.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΜΕΛΗ
NΤΑΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΕΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ. Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΟΥΠΑ Μ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ Ν. ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ Α' ΕΦΟΡΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΩ Β' ΕΦΟΡΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ